Alati, brtvila, vijci, matice

Alati, brtvila, vijci, matice

ALAT ZA PINOVE

MIL-C-26500
MIL-C-26518
MIL-C-81703

M81969/8-01 – M 81969/8-208
M1969/14-01 - M1969/14-11
Alati za pinove

Brtvila

Loctite brtvilo za zrakoplovstvo u primjeni razvija tvrdo, polu-fleksibilno brtvilo
Loctite brtvila Loctite brtvila

Vijci

NAS vijci

Vijci za zrakoplove sa šesterokutnom glavom izrađeni su od legiranog čelika visoke čvrstoće tipa 4037 ili tipa 8740 koji se najčešće koristi.
Minimalna vlačna čvrstoća je 125.000 PSI.
Vijci su s Kadmij pozlatom po specifikaciji QQ-P-416A, Tip II, klasa 3.
Mogu biti sa bušenom glavom i tjelom ili samo bušenom glavom ili tjelom kao i bez rupa. Slovom A označava se vijak bez rupe na tijelu, a slovo H označava rupu na glavi vijka. Slovo C označava standard za čeličnu izvedbu vijka, bez navedene oznake izvedba je u kadmiju. "C" stoji za nehrđajuće. Ostali su kadmium - pozlaćeni.
Vijci

SHEAR BOLT NAS6203-12 S SHEAR BOLT NAS6204-25
SHEAR BOLT NAS6203-10 SHEAR BOLT NAS6204-27
SHEAR BOLT NAS6203-12 SHEAR BOLT NAS6204-28
SHEAR BOLT NAS6203-13 SHEAR BOLT NAS6203-4D
SHEAR BOLT NAS6203-13D SHEAR BOLT NAS6204-5D
SHEAR BOLT NAS6203-15 SHEAR BOLT NAS6204-6
SHEAR BOLT NAS6203-15D SHEAR BOLT NAS6204-6D
SHEAR BOLT NAS6203-16 SHEAR BOLT NAS6204-7
SHEAR BOLT NAS6203-16D SHEAR BOLT NAS6204-9D
SHEAR BOLT NAS6203-17D SHEAR BOLT NAS6205-11
SHEAR BOLT NAS6203-18D SHEAR BOLT NAS6205-11D
SHEAR BOLT NAS6203-20D SHEAR BOLT NAS6205-12
SHEAR BOLT NAS6203-2D SHEAR BOLT NAS6205-13D
SHEAR BOLT NAS6203-3 SHEAR BOLT NAS6205-15
SHEAR BOLT NAS6203-38 SHEAR BOLT NAS6205-8
SHEAR BOLT NAS6203-4 SHEAR BOLT NAS6206-13
SHEAR BOLT NAS6203-4D SHEAR BOLT NAS6206-15
SHEAR BOLT NAS6203-5 SHEAR BOLT NAS6206-17
SHEAR BOLT NAS6203-5D SHEAR BOLT NAS6206-9
SHEAR BOLT NAS6203-6D SHEAR BOLT NAS6206-21
SHEAR BOLT NAS6203-7 SHEAR BOLT NAS6206-22
SHEAR BOLT NAS6203-7D SHEAR BOLT NAS6206-23
SHEAR BOLT NAS6203-8D SHEAR BOLT NAS6206-50DW
SHEAR BOLT NAS6203-9 SHEAR BOLT NAS1108-12
SHEAR BOLT NAS6203-9D SHEAR BOLT NAS1108-9D
SHEAR BOLT NAS6204-10 BOLT FLUSH HEAD NAS1204-12
SHEAR BOLT NAS6204-11D BOLT FLUSH HEAD NAS1204-13
SHEAR BOLT NAS6204-13 SHEAR BOLT NAS6603-5
SHEAR BOLT NAS6204-14 SHEAR BOLT NAS6603-6
SHEAR BOLT NAS6204-14A SHEAR BOLT NAS1104-19
SHEAR BOLT NAS6204-15D SHEAR BOLT NAS6604-42D
SHEAR BOLT NAS6204-16 SHEAR BOLT NAS1305-22
SHEAR BOLT NAS6204-17 SHEAR BOLT NAS1306-16
SHEAR BOLT NAS6204-19 SHEAR BOLT NAS1306-6
SHEAR BOLT NAS6204-21 NAS BOLT NAS1307-53

Vijci za žičane stege

MFG PN

MCS2323-1MCS2323-1
____________________________
MCS2323-2MCS2323-2
____________________________
MCS2323-3MCS2323-3
____________________________
MCS2323-4MCS2323-4
____________________________
MCS2323-5MCS2323-5
____________________________
MCS2323-6MCS2323-6
____________________________
MCS2323-7MCS2323-7
____________________________
MCS2323-8MCS2323-8
MCS2323-9MCS2323-9
____________________________
MCS2323-10MCS2323-10
____________________________
MCS2323-11MCS2323-11
____________________________
MCS2323-12MCS2323-12
____________________________
MCS2323-13MCS2323-13
____________________________
MCS2323-14MCS2323-14
____________________________
MCS2323-19MCS2323-19
Sigurnost i plaćanje

Sigurno i pouzdano plaćanje putem interneta ključno je za naše poslovanje. Vaši osobni i kartični podaci su sigurni.